Södermöre:103


(Rubrik:) Södermöre        Torsåhs sochn.


Numero A. Finelaboda, crone hemman   1                       Tunlandh
2.        Söder giärde, sandh mylla jordh, wtsäde    6 1/2
3.        Söder lykian, sandh mylla jordh, wtsäde     33/70   }   8 5/28 
4.        Når lykian, sandh och mull jordh, wtsade1  1 5/28
5.        Broa lykian, een jordh mån, wtsäde            5/17 
6.        Når engen, kiärr wall och skogh                 15 laß
B.       Höö aff Söder giärde, hårdh och sank wal  6 laß
C.       Höö aff Söder lykian, hårdh wall                1 laß   }   24
D.       Höö aff Nårr lykian, hårdh wall                  1 laß
E.        Höö aff Broa lykian, hårdh wall          1 laß     
           Gått bete, timber till kolhuß och swedie skog    

(Karttext:)

Finnellaboda
Kiärr wall.
Alne mått.

1 D.v.s. utsäde