Södermöre:104


(Rubrik:) Södermöre


Numero A. Sånelykia, frälse hemman
2.        Öster giärde, sandh mylla jordh, wtsäde     3 4/5
                                                                                        }   6 25/50
3.        Wäster giärde, sandh mylla jordh, wtsäde   2  7/10    
B.       Höö aff öster giärde, kiärr wall                   12 laß
                                                                                             19
C.       Höö aff wäster giärde, hårdh wall               7 laß
           Gått bete, skogh till hägna och bräna.    

(Karttext:)

Sånelyckian.
Alne mååt.