Södermöre:105


(Rubrik:) Södermöre


           A. Sånelykia, crone hemman   1                       Tunlandh
2.        Öster giärde, sandh öör jordh, wtsäde  3
                                                                                }  5 2/7
3.        Lijlle giärde, sandh öör jordh, wtsäde    2 2/7    
4.        Wäster enge giärde, kiär wal                10 laß
B.       Höö aff öster giärde, fnugh wall             3 laß   } 15
C.       Höö aff Lille giärde, fnugh wal               2 laß
           Medel måttigh bete.
           Skogh till hägna och bräna.    

(Karttext:)

Här möter Siggeß boda egor
Sånelyckia
Kiär wall
Alne mått