Södermöre:108


(Rubrik:) Södermöhre häradtt


           A. Lindöön, cronehemman   1/2     
                                                                                  Tuneland
B        haffwer vthsäde alz tillhopa mull jordh                 4 2/7
C.       Höö aff engen, hårdh och sanck wall, full medh
           skogh och steen. Höö till                            laß   12
D.       Fäniekierret, alldeeleß odugelighit.

           Anbelangande skogh och vthmarck finneß effter
           nödtörfften, swedie landz skogh jntet, fiskie
           wattn jntet, quarn och quarnstelle jntet.     

(Karttext:)

Fänie kiärret.
Lindöön
Kiärrwall
Fääne kiärret
Hårdh wall.
Scala ulnarum.