Södermöre:110


(Rubrik:) Södremöhre häradtt.


A.      Gaiemåla, cronehemman   1     
                                                                                      Tunelan
B       haffwer vthsädee alz tillhoopa j både gierden,
                                 doch fult medh sandh öör, vthsäde   4 5/8
C.      Höö aff ängen, hård wall till                          laß      15
D.      Höö aff westera gierdet till                           laß       2
Ø.      Höö aff bohl ängen, godh gräßwall               laß      5

          Anbelangande skogh och vthmark finnes något
          lijtet, både till swedie marck och annan tarffwe-
          skogh, fiskie wattn jntet, qwarn jngen.       

(Karttext:)

Gaeimåla
Hårdh wall.
Vthmarkenn.
Odugligh wall.
Scala ulnarum.