Södermöre:112


(Rubrik:) Södremöhre häradtt.


                                                                                      Tuneland 
          Hylttan, cronehemman        1
          Nilß Anderßon haffwer vthsäde alz tillhoopa
                                  j gierdet                      tuneland        3 

          Höö aff samma gierde, nämbligen     laß                   6
          Höö aff sanck kierre wallen nedan före gården, laß   16

          Skogh- och mulbethe ahnbelangar finnes timbberskog
          och annan tarffweskogh effter nödtorfften, fiskiee
          wattn tämmeligidt godt i Bockaboo siönn, quarn och
          quarnstelle jntet.       

(Karttext:)

Tallskogh
Bockabo siön
Hyltann
Kiärr wall.
Kiärrwall
Granskogh
Skogh
Scala ulnarum.