Södermöre:114


(Rubrik:) Södremöhre häradtt.


                                                                             Tuneland 
          Båldöönn, cronehemman        1
          Åkeren till gården ähr mulljordh full
          medh röör och steen, vthsädhe     tuneland     5 3/4
          Åker lyckian ähr högh sandh och mulljordh
          nyligen vptagen aff Swijn wallen, vthsädhe       1/2 
          Ängen i gierdet ähr hårdh och steenugh
          måße waldh fult medh eke skogh till laß           12
         
          Ahnbelangandee vthmarcken finnes timbber-
          skogh och swediemarckz skogh effter nödtorfften,
          fiskie wattn något lijtet i Kallsiön och        
          vthi Bockabo siön.       

(Karttext:)

Båldöön.
Södre Båldööns egor på denne sijdann.
Scala ulnarum.