Södermöre:115


(Rubrik:) Wijszfiärda sochn


                                                                          Tunneland 
          Vdden, cronehemman        1
          Åkeren j gierdet ähr sand mylla jordh.
                            Vthsäde alz tillhoopa                  5 1/4           
          Ängen j gierdet ähr både hårdh och sanck.
          Måße wall fult medh eke skogh, biörck och
          steen, jnnehåller tillhopa höö laß                   18
         
          Ahngående vthmarcken finnes swedie mark
          sampt annan tarffwe skogh effter nödtorfften,
          mulbethee godt, medelmåttigt fiskie i Kyrc-
          kie siön, quarn och quarnståndh jngen.       

(Karttext:)

Kyrcke siön.
Steenigh wall.
Hårdh och sanck wall full medh eckeskogh.
Vdden
Skogh och moratz.