Södermöre:118


(Rubrik:) Södremöhre häradtt.


                                                                       Tuneland 
          Tångenn, cronehemman     1
          Håkan Nilßonn haffwer vthsäde alz tillhoopa j gierdet,
                                  nämbligen  tunnelandh      6 1/2

          Ängien ähr hårdh och sanck wall medh ek och små
          biörcke skogh, jnnehåller höö till    laß      12

          Vthmarcken belangandee finnes swedie marck lijtet,
          ek och book skogh jngen, fiskee wattn lijtet neder
          j siön, quarn och quarnstellee jntet.

(Karttext:)

Bungamåhla ängh möther.
Kiärrwall.
Tångenn
Kalfhaga