Södermöre:119


(Rubrik:) Wijszfiärda sochn.


          Hultt, cronehemman 2 stycken, frelsehemman 1
1.       Steen Pederßons åker ähr steenigh mulljordh,
          haffwer vthsädee alz tillhopa, nämbligen tuneland                4 1/2

2.       Höö aff samma gierdet, doch fult medh ek
          och biörcke skogh, höö till             laß                                6


3.       Påwel Nilßonn, cronehemman      1,
          haffwer vthsädee alz tillhoopa j gierdet
          till detta hemmanet, vndantagandes frelße-
          hemmanet,         tunnelandh                                                4 1/3
          Ähn vthsädhee aff wreethen numero 4 noterad, tunnland   1 1/3
          Höö till bemeltee hemman på sin quota
          och ahndeehl j gierdet numero 5 noterat,           laß             10
          Höö aff ängzhagen till                                        laß             3

Numero 7  ähr frelße gården        1. 


(Karttext:)

Hult.
Hult.
Scala ulnarum.