Södermöre:123


(Rubrik:) Wijszfierda sochn


                                                                           Tunneland
A.      Biörnebygden, cronehemman    1/2
          Hindrich Anderssons åker ähr mulljordh
          fult medh röör och steen, vthsäde tuneland   4 1/2
          Än<ges>gierdet ähr fult medh ek- och biörcke-
          skogh, steenigt jblandh, höö till       laß         10


B.       Jngelszmåhle, cronehemman     1/4
          Åkeren ähr muljordh fult medh rööhr
          och steen, vthsädhe alz tillhoopa, tunneland  4
          Ängieß gierdet ähr hårdh wåldh och en
          deehls sanck medh små biörcke skogh.
          Höö aff samma gierdet till höö         laß        5

          Vthmarcken ahnbelangande till deße
          gårderna finnes book skogh nogh,
          swedie marck lijtet, fiskie wattn jntet.      
 

(Karttext:)

Ek och biörke skogh
Biörnebygden
Jngelszmåhle.