Södermöre:126


(Rubrik:) Södremöhre häradtt.


                                                                   Tuneland
A.      Bönemåhle, cronehemman   1
2.       Åkeren j giärdet ähr hög sandh-
          mylla fult medh rööhr och löönesteen
          vndher jorden, vthsädhe alz tillhopa      5 1/4

3.       Ängien j gierdet ähr medelmåttig
          gräß waldh full medh ek och steen
          och håller tillhopa               laß              14

4.       Vthängen ähr kiärr wåldh,  laß              4

          Belangandee vthmarcken finnes
          swedie mark effter nödtorfftenn,
          bööke skogh1 något lijtet, mulbethe
          godt, fiskie wattn jntet.


                                                                   Tuneland
B.       Ryszingen, cronehemman   1/2.
5.       Åkeren j gierdet ähr hög sandh-
          mylla jordh fult medh löhne steen
          vndher jorden, vthsädhe     tunneland   3 1/16

6.       Ängen j gierdet ähr högh och sijdh
          måßewaldh fult medh skogh och steen,
          håller tillhoopa               laß                  10

          Till denne gården finnes vthmarck
          ringa, fiskie wattn lijtet nedher
          j Breedeßiön, quarneståndh jntet.
          Fleere lägenheeter finnes ickee.     


(Karttext:)

Medelmåttigh gräs wall.
Bönemåle.
Kiärr wall.
Moratz.
Hårdh och sanck wall fwll medh skogh och steen.
Moratz.
Rysingen.

1 D.v.s. bokskog?