Södermöre:127


(Rubrik:) Wijszfiärda sochnn.


                                                                                         Tuneland  
          Stolpebech, cronehemman   1
2.       Åkren j norre giärdet ähr sandh mylla och sandh-
          jordh iblandh fult medh röör, vthsädhe  tunnlan       4 1/2

3.       Åkeren j Söder gierdet ähr sandh och grwßjordh        2 2/3

4.       Ängien i gierdet ähr hårdh och sanck wall, höö  10
5.       Ängien i Södher gierdet ähr skarp stenugh höö  7    }  21
          Ett kierr j skogen vthmedh siön Mielten, höö     4         

          Anbelangandee vthmarcken finnes timbberskogh
          nogh, swedie landz skogh något lijtet, ek- och
          book skogh nogh på vthmarcken, fiskie wattn
          effter nödtorfften vthi Ödewatha siön, Förlången
          och Mielten.

(Karttext:)

Ek och biörcke skogh.
Medelmåtigh godh ängh medh måszebottn.
Stolpebech.
Scala ulnarum