Södermöre:128


(Rubrik:) Södremöhre häradtt.


                                                                       Tuneland
A.      Wäster Backeboo, cronehemman 1/2 1
2.       Åkeren j gierdet ähr hög sandh-
          jordh fult medh röör och steen, vthsäde    4 1/2

3.       Ängien j gierdet ähr hårdh- och
          sanck kiärr wall fult medh bachar,
          jnnehåller höö till                   laß              14

          Vthmarcken anhbelangandee fin-
          nes ickee hwarcken till timbber-
          skogh, swedie landz skogh heller
          ekskogh, book skogh något lijtet,
          quarn och quarnstelle jntet.


                                                                       Tuneland
B.      Mellan Backeboda, cronehemman 1/2
4.       Akeren1 ähr högh sandh- och grus-
          jordh fult medh röör och steen och
          jnnehåller vthsädhee tunneland                 3 1/6

5.       Ängien j gierdet ähr hård och
          steenugh måßewaldh fult medh
          ek-, lindh-, haßell och biörck skogh         7 laß
         
          Ahngåendhee vthmarcken finnes
          swedie landz skogh och timbber skogh
          jntet, ek- och book skogh effter
          nödtorfften, fiskie wattn jntet,
          quarn och quarnstelle 1 lijtet som
          kan gåå hööst och wååhr.


(Karttext:)

Öster Backeboda egor.
Brändebomåle egor.
Eek, lind, steen och moratz.
Hårdh och stenugh måås wall.
Moratz.
Kiärr wall.
Mällan Backeboda.
Eek, lind, steen och moratz
Eek, lind, steen och moratz.
Wäster Backeboda.

1 D.v.s. Åkern