Södermöre:129


(Rubrik:) Wijszfiärda sochn.


A.      Bråmboda, cronehemman  1
2.       Åkeren j gierdet ähr sand jordh och een deehl
          röö moo jordh, jnnehåller vthsädhe    7 2/3 tunnland

3.       Ängien j gierdet der sammastedes ähr hög
          hårdh waldh och en deehl sijländigt höö
          sanck kiärr wall fult medh bachar,
          jnnehåller höö till                   laß              14

          Vthmarcken anhbelangandee finnes swedie-
          landz skogh effter nödtorfften, timbber skogh,
          ek- och book skogh jntet, fiskie wattn lijtet
          vthi Heem giöhlen och vthi åhn, quarn och quarn
          stelle jngen, fleere lägenheeter finnes icke.

(Karttext:)

Kiärr wall.
Hårdh wall.
Hemgölen
Kiärr wall.
Bråmboda.
Scala ulnarum