Södermöre:130


(Rubrik:) Södremöhre häradtt.


                                                                             Tuneland
          Gustaffbygd, cronehemman  1
2.       Åkeren j gierdet ähr sandh och grwßjordh
          fult medh röör och steen, jnnehåller vthsädhe    8

3.       Ängien j gierdet ähr hårdh och sanck kierr
          wall fult medh ek och biörcke skogh, höö laß   20

          Anhbelangande vthmarcken finnes timbberskogh,
          swedielandz skogh jntet, book skogh något
          lijtet, eek skogh jngen, fiskie wattn jntet,
          quarn och quarnstellee jntet.

(Karttext:)

Kiärr wall.
Gustaffbygdh.
Gustaffbygdh.
Eke skogh.
Kiärr wall.