Södermöre:131


(Rubrik:) Wijszfiärda sochn.


                                                                         Tuneland
          Stekremåhla, cronehemman  1
2.       Åkeren j gierdet ähr sandmyhla och sågh
          jordh fult medh röör och steen, vthsäde      4 1/2

3.       Ängen j gierdet ähr hård måße waldh
          fult medh eek, biörck och steen och
          jnnehåller höö till                        laß           18

          Anbelangandhee vthmarcken finnes
          swedie landz skogh effter nödtorffteen,
          book skogh något lijtet, mulbethe godt,
          fiskie wattn jntet, quarn och quarn-
          stellee jntet.

(Karttext:)

Hårdh och stenugh wall full medh eek.
Stekremåla.