Södermöre:135


(Rubrik:) Södremöhre    Wijsfiärda sochn.


          A. Ödwata, cronehemman      3/4                Tunlandh
2.       Åkren, ensäde, sandh mylla jordh, wtsäde     3 1/8
B.      Höö aff Hem giärdet, hårdh och sank wall full
          medh skogh i och håller            9 laß
C.      Broo maden, kiärr wall             2 laß   }        14 
D.      Börke kiärret, fullt mädh skogh 3 laß
          Någe fiskie, gått bete.
          Timber och någen swedie skogh.

(Karttext:)

Moras
Hårdh wall
Skog och moras
Öduata siön.
Alne mått