Södermöre:136


(Rubrik:) Södremöre


Numero A. Pellamåla, crone hemman    1              Tunlandh
2.       Åkren, sandmylla jordh, wtsäde                     3 1/2
B.      Höö aff giärdett, hårdh och sank wall full
          mädh skogh och steen och håller           laß    11
          Skogh till wedebran och gärdzle.

(Karttext:)

Kiär wal medh skog ähr duglig till rödia
Pellamåhla.
Hårdh wall
Måse, odugligh wal
Alne mått.