Södermöre:137


(Rubrik:) Wijsfiärdha sochn.


Numero A. Faleboda, crone hemman    1          Tunlandh
2.       Åkren, ensäde, sandmylla jordh, wtsäde    3 3/4
B.      Höö aff åker giärdett, hårdh wall, full
          mädh ek och steen                     11 laß
C.      Wäster hagen, hårdh wall             1 laß
          Gått bete, timber och någe swedie skogh.

(Karttext:)

Siär siöön, een dell till Wisefiärda sochn, een dell till Madesiöö sochn.
Betes mark
Hårdh wall medh eke skogh
Alne mått.