Södermöre:138


(Rubrik:) Södermöre        Wijsfiärdha sockn.


Numero A. Toresiöö, crone hemman   1/2         Tunlandh
2.       Åkren, ensäde, sandh öör jordh, wtsäde     2
B.      Höö aff giärdett, hårdh wall, full mädh
          ek och steen                                   laß       9
          Åll hwmma 1 i Toresiöö bäk.   
          Fiskie i Nårr och Söder siöön,
          gått bete, timberskogh, boke skogh,
          sqwalte qwarn öster ifrån byn.      

(Karttext:)

Putte bygge
Nårr siön
Hårdh wal medh ekeskogh
Måse, oduglig wall
Söder siön
Alne mått.