Södermöre:139


(Rubrik:) Södermöre        Wijsfiärda sochn.


Numero A. Bwszemåle, crone hemman  1                 Tunlandh
2.       Åkren, ensade1, sandh och mull jordh, wtsäde   3 5/28
B.      Höö aff engen, hårdh fnugh wall              laß       15
C.      Sörr lykian, sandh öör jordh, wtsäde                  1/2     
          Gått bete, skogh till swedie och wedebran,
          boke skogh.      

(Karttext:)

Skogh och steen.
Hårdh wall medh eekskogh
Alne mått

1 D.v.s. ensäde