Södermöre:140


(Rubrik:) Södermöre        Wijsfiärda sochn.


Numero A. Bredasiöö, crone hemman  2                             Tunlandh
2.               Nårr gården
B.      Åkren. Ensäde, sandh och mull jordh, wtsäde               4 13/14
C.      Höö aff engen, hårdh och madh wall        laß                12

3.               Söder gården
4.       Hem giärdet, sandh mylla jordh, wtsäde          5 5/14
                                                                                          } 6 17/28  
5.       Söder lykian, sandh öör jordh, wtsäde            1 1/14     
D.      Höö aff Hem giärdet, hårdh och någå kiär wal 18 laß
                                                                                          } 19  
E.      Höö aff Söder lykian, hårdh wall                      1 laß
         Een dell i K Breda siöön, een dell i Munke siöön,
         skogh till hägna och bränna.
 
(Karttext:)

Här möta Giura måla egior
Munke siöön
Hårdh wal
Breda siön
Hårdh wal
Kiär wal
Kiär wall
Här möta Biörneboo egior
Hårdh wal
Kiär wal
Moras
Hård wal
Hårdh wall mädh skogh iblandh
Moras
Alne mått