Södermöre:141


(Rubrik:) Wijsfiärdha sochn.


Numero A. Diuremåla, crone hemman  1                              Tunlandh
2.       Nårre giärdet, sandh mylla jordh, wtsäde       3 3/14
                                                                                         }   5 3/7
3.       Söder giärdet, sandh och mull jordh, wtsade1 2 3/14
B.      Höö aff Nårre giärdet, hårdh wall                   12 laß
                                                                                         }   20 
C.      Höö aff Söder giärdet, hårdh och stenig wall   8 laß
          Een dell i Munke siön, een dell i Breda siön,
          gått bete, skogh till hängna och branna1.
 
(Karttext:)

Göl siöön
Sank wall
Moras
Hårdh wall
Hårdh och sank wall
Kiär wall
Breeda siöön
Bredasiöö egor
Munke siöön
Alne mått.

1 D.v.s. bränna