Södermöre:142


(Rubrik:) Södermöhre häradt.


                                                                             Tuneland
A.      Hollenne, cronehemman    1
2.       Åkeren j gierdet ähr hög sandhöhr
          fult medh röör och steen, jnnehåller vthsäde    4 2/3   
3.       Ängien j gierdet ähr hårdh och sanck
          kierr wall fult medh biörk skog, höö till laß     15     

 
B.       Rannerydh, cronehemman    1/4
4.       Åkeren j gierdet ähr sand mylla
          medh några rööhr iblandh, vthsäde                 2 1/2
 
5.       Ängien j gierdhet ähr hårdh och een
          deehl kierr waldh fult medh biörk-
          skogh iblandh, höö till laß                               6    


(Karttext:)

Hollene.
Eek- och biörcke skogh
Wäster Emmeboda egor.
Kannerydh.
Biörckeskogh.
Norr Brinckebo agorr1.

1 D.v.s. ägor