Södermöre:143


(Rubrik:) Södermöre      Wijszfiärdha sockn.


          A. Gremmundamåle, crone hemman    1               Tunlandh 
2.       Åkeren, ensäde, sandh öör jordh, wtsade1               3 6/7
B.       Höö aff Hem giärdet, hårdh och sank wal  10 laß
                                                                                     } 16 
C.       Hiwll maden, kiär wall                          6 laß           
           Någe fiskie i ånan.
           Gått bete, skogh till wedbrann.

(Karttext:)

Här möta Karremåla egior
Kiär wal
Kongahäredh
Sank wall
Alne mått.