Södermöre:144-145


(Rubrik:) Södermöre häradt.        Wijsfiärdha sochn.


          A. Karremåle, crone hemman    3                        
2.       Nårr gården.
B.      Åker hwmpar till Når gården, ensäde, mull jordh     4 5/8
C.      Ängh, hårdh och stenigh wall, håller        10 laß
D.      Fränemaa hwmpen, kiärr wall                 5 laß   }   17 
E.       Wth ängh wedh Brinkeboo, folio <...>   2 laß  

3.       Millan gården
F.       Åker hwmpar till Millan gården, ensäde, mull jord   4 1/2
G.      Ängh hwmpar, hårdh och stenigh wall     10 laß
H.      Grenemaden enskijlt, kiärr och fnug wall 10 laß  }   22 
          Wth engh wedh Brinkeboo, folio <...>    2 laß
I.        Sqwalte qwarn till Millan garden.

4.       Söder garden
K.      Åker hwmpar till Söder gården, mull jordh 5 2/35
                                                                                     } 6 2/35      
L.       Täppan enskijlt, öör jordh                      1
M.      Ängh hwmpar, hardh och steenig wall     8 laß 
N.      Fränema humpen, kiärr wall                    7 laß   }    27   
O.      Hem engen, madh wall, enskijlt               10 laß
          Wth engh wedh Brinkeboo, folio <...>    2 laß

          Sqwalte qwarner till Nårr gården och Soder
          gården1 söder ifrån byn.
          Någe fiske till hwartera gården i Tören,
          gåt bete, godh skogh till swedia, någen boke skogh

(Karttext, s. 144:)

Moras

(s. 145)

Kiärwall
Skogh och moras
Gremundamåla egor
Kiär wall
Kongahäredh
Alne mått.

1 D.v.s. Söder gården