Södermöre:147


(Rubrik:) Södermöre    Wijsfiärdha sochn.Numero A. Skäffuery, crone hemman    1        Tunlandh                        
2.       Åkren, sandh öör jordh, wtsäde               5 3/10
B.      Höö aff engen, kiärr wall               laß       20
          Timber skogh, ringa bete.
          Någe fiskee.

(Karttext:)

Skiäppeboo egor
Karre måla egor
Kiär wall
Krumstorps egor.
Skiäffuery siön
Alne mått.