Södermöre:148


(Rubrik:) Södermöre häradtt.


Numero A. Brändamåla, crone hemman  1       Tunlandh
2.       Åkren, ensäde, mull jordh, wtsäde            3 9/10
B.      Höö aff engen, hårdh wall, full
          medh skogh och steen                   laß       18
          Bokeskogh, någå swedie mark,
          gått bete.

(Karttext:)

Hårdh wall medh skogh och steen
Brändemåhla
Skogh och moras
Här möta Mellan Backeboda egor
Alne mått.