Södermöre:149


(Rubrik:) Wijsfiärdha sochn.


Numero A. Öster Backeboda, crone hemman 1    Tunlandh
2.       Åkren, ensäde, mull jordh, wtsäde                 3 1/2
B.      Höö aff engen, hårdh wall, full mädh steen      12
          Timber skogh, ringa bete.

(Karttext:)

Bookskogh och steen
Backeboda
Här möta Mellan Brinkeboda egor
Alne mått.