Södermöre:150


(Rubrik:) Södermöhre häradtt.


                                                                   Tuneland
A.      Krumsztorp, cronehemman 1   
2.       Åkeren j gierdet ähr sandh mylla
          fult medh röör och steen, vthsäde         6 5/6
3.       Ängen j gierdet ähr hårdh och stee-
          nugh wall och een deehl sanck kierr
          wall, jnnehåller höö till   laß                  16
          Timber skogh, ringa bete.

          Ahnbelangandhee vthmarcken finnes timb-
          berskogh jngen och swedielandz skogh
          något lijtet, ek- och book skogh jngen,
          fiskie wattn något lijtet vthi åhn,
          quarn och quarnstellee jngen.

(Karttext:)

Ek och lindbakar.
Kiär wall.
Krumstorph.
Ek bachar
Giölenn
Betes haga.