Södermöre:153


(Rubrik:) Wijsfiärdha sochn.

                                                               
Numero A. Öster Aleso1, crone hemman 1            Tunlandh
2.       Åkren, ensäde, sandh mylla jordh, wtsäde       4 1/16 
B.       Höö aff engen, hårdh wall full mädh skogh och
          steen och håller                                      laß    14
          Sqwalte qwarn nårr ifrån bynn.
          Qwarn söder ifrån bynn.
                Skogh till hängna och bränna.
          Någe bok skogh.
          Någe fiskee i Alsiöön.

(Karttext:)

Swarte göll
Alesiöönn
Hårdh wall
Oduglig wal
Alne mått.

1 Fel för Alesjö?