Södermöre:154


(Rubrik:) Södermöhre häradtt.

                                                               
                                                                               Tunland
A.      Allsiöömåhle, cronehemman   1/2           
2.       Åkeren j gierdet ähr sandh- och grwß jordh 
          fult medh röör iblandh, vthsädhe                        3
3.       Ängen j gierdet ähr steenigh och skarp
          hårdh waldh och een dehl kierr wall, höö           6 laß


B.       Laszemåhle, clåster hemman   1/4           
4.       Åkeren j gierdet ähr sandhmyhla och
          grwß jordh iblandh, vthsädhee                           2 1/2   
5.       Ängen j gierdet ähr steenigh hård wall
          och kierr wall jblandh, höö till                            6 laß


          Ahnbelangandee vthmarcken finnes
          timbberskogh nogh, swedielandz skogh
          effter nodtorfften1, fiskiewattn jntet,
          quarn jngen, fleere lägenheeter finnes
          icke.
    

(Karttext:)

Pällamåhla egor.
Hårdh wall.
Mååse.
Alesiömåle.
Hårdh wall.
Laszemåhlee.
Hårdh wall.

1 D.v.s. nödtorften