Södermöre:155


(Rubrik:) Söder Möre   Wijsfiärda sochn.

                                                               
Numero A. Nårr Brinkebo, crone hemman              Tunlandh
2.       Hem giärdet, mull jordh, wtsäde    4           
                                                                         }      5 5/14   
3.       Söder giärdet, sand mylla jordh     1 5/14
B.      Höö af hem giärdet, kiärr wall                           26
E.      Wth engh till Karre måla, folio <...>
          Någe fiskie i ånan.
          Godh skogh. Gått bete.        

(Karttext:)

Hårdh wall
Sandhååß
Sandh ååß
Här möta Tinkelzboo eg<or>1
Kiär vall
Här möta Söder Brinkeboda egor
Här möta Gusemåla egor.
Här möta Skiäppeboda egior
Här möta Skiäffuerys egor
Här möta Krumstorp egor
Alne mått.

1 Sidan kapad efter eg