Södermöre:158


(Rubrik:) Södermöhre häradtt.

                                                               
                                                                              Tuneland
          Söder Brinckebo, cronehemman 1                    
2.       Åkeren j giärdet ähr sandh och gruß-
          jordh fult medh röör och löhnsteen, vthsädhe   6 1/3    
3.       Ängien j gierdet ähr hårdh- och kiärr
          wall, jnnehåller höö till            laß                    18

          Vthmarcken ahnbelangandhe till denne byhn
          finnes swedielandz något lijtet, mesten-
          deelß gran kierr, eek- och bookskogh
          jntet, fiskiewattn lijtet nedher j åhn,
          mulbethee effter nödtorfften.    

(Karttext:)

Söder Brinckebo.
Sand åhß
Kiärr wall.
Skiebbo egor närmast på denne sijdan.
Kiärrwall.