Södermöre:159


(Rubrik:) Södermöre      Wijsfiärdha sochn.

                                                               
Numero A. Andersmåla, crone hemman 1              Tunlandh    
2.       Åkren, ensäde, sandh öör jordh, wtsäde          6 
3.       Höö aff engen, hårdh och sank wall,    laß        18
          Skualte qwarn wedh Halså broo.
          Ringa bete, ringa skogh.
          Någe boke skogh.    

(Karttext:)

Skogh och moras
Hardh wall medh skogh
Kiär wal
Alne mått.