Södermöre:16-17


(Rubrik:) Södremöhre häradtt.        Hageby sochnn.

                                                                          Tuneland
            Söder Hageby, hemman    12    
1.         Nilß Olufßonn hafver vthsädhe  litera A    5 1/3 
                                             Vthsädhe litera B     8 1/6
                                             Vthsädhe litera C     4 1/3
                                             Vthsädhe litera D     9/12        18 7/121
                                                                     18 7/12
2.         Jönß Jonßonn hafwer vthsädhe  litera A     1/2 
                                             Vthsädhe litera B     2 1/3  } Jtem vthsädhe j Norrehageby, fol. <...>  
                                             Vthsädhe litera C     1 1/2     som ex camttam2 ähr till att förnimma.    
                                             Vthsädhe litera D     2/3
                                                                      5
3.         Nilß Pederßonn hafver vthsädhe litera A   1/2 
                                             Vthsädhe litera B     3
                                             Vthsäde   litera C     1 1/2
                                             Vthsädhe litera D     1 1/3
                                                                      6 1/3
4.         Peder Hanßonn hafver vthsädhe litera B    3 1/3 
                                             Vthsäde   litera C     3 1/3
                                                                      6 2/3
5.         Peder Bonde hafver  vthsädhe  litera A     6 1/6 
                                             Vthsädhe litera B     5 1/2
                                             Vthsädhe litera C     2 1/2
                                                                      14 1/6
6.         Trulß Börillßonn        vthsädhe  litera A     4 
                                             Vthsädhe litera B     4 1/3
                                             Vthsädhe litera C     1 1/2
                                                                      9 5/6
7.         Matz Nilßonn hafver vthsädhe  litera A     5 
                                             Vthsädhe litera B     4 1/3
                                             Vthsädhe litera C     2 1/6  11 1/2   

8.         Jon Pederßonn,          vthsädhe litera A     2 
                                             Vthsädhe litera B     2 1/2
            Noch vthsädhe j Norre Hageby, folio <...>          4 1/2  
                                                                                       9
9.         Oluf Samuelßon,        vthsädhe  litera A     3 1/3 
                                             Vthsädhe litera B     4 1/2
                                             Åkerwreethen          2
                                                                                       9 5/6
10.       Klåchare stommen,    vthsädhe  litera B     1 1/2 
                                             Vthsäde   litera C     5/6
                                                                                       2 1/3
11.       Oluff Anunßonn,        vthsädhe  litera A     2 
                                             Vthsäde   litera B     6    frelße vnder wälborna Påßerna.
                                             Vthsädhe litera C     2 2/3   10 2/3  

12.       Oluff Jonßon,             vthsädhe  litera A     1 1/2 
                                             Vthsäde   litera B     4 2/3
                                             Vthsädhe litera C     5 1/3   11 1/2  
            
            Anbelangandhe höö till denne byhn finnes aff
            gierdet wedh byhn,                  litera E, laß 18
            Höö aff Millangierdet               litera B, laß 10
            Höö af det norre gierdet          litera A, laß 8
            Höö af skogz ängierna i skoghen           laß 40

(Karttext:)

Sandmylla
Söder Hageby
Hageby kyrckia.
Sandmylla.
Godh hårdh walldz engh.  
1 Denna och andra summor nedan tillagda med annat bläck, förmodligen av annan hand
2 Fel för carttan (d.v.s. kartan)?