Södermöre:160


(Rubrik:) Södermöre

                                                               
Numero  Skwtery, crone hemman   2                            Tunlandh    
A.      Nårr gården 
B.      Åkren, ensäde, sandh mylla jordh, wtsäde              3 1/2
C.      Höö aff giärdet, hårdh och kiärr wall, laß               17
          Skogh till hägna och bränna.
          Gått bete

2.       Söder gården.
D.      Åkren, ensäde, mull jordh, wtsäde                         4 1/8      
E.       Höö aff engen, hårdh wall full med skog  20 laß
                                                                                   }  22
F.       Ny hängnen, hårdh wall                           2 laß
          Sqwalte qwarn söder ifrån byn.
          Någet fiske i Kiäse siöö.
          Böke skogh, swedie mark.

(Karttext:)

Hårdh wal
Sank wall
Hårdh wall
Hårdh wall
Hård wall
Hårdh wall
Allne mått.