Södermöre:161


(Rubrik:) Wijsfiärdha sochn.

                                                               
Numero  A. Korpemåla, crone hemman   1                   Tunlandh    
2.       Åkren, ensade1, sandh mylla jordh, wtsäde              4
B.      Höö aff engen, Börstingz wall                                 12
C.      Hwmble stänger    50.
          Skogh till hägna och brana2.   
          Gåt bete.

(Karttext:)

Moras
Hårdh wal medh skogh iblandh
Moras
Allne mått.

1 D.v.s. ensäde
2 D.v.s. bränna