Södermöre:162


(Rubrik:) Södremöhre häradt.

                                                                                Tuneland                                                              
          Låchetorp, cronehemman   1                      
2.       Åkeren j gierdet ähr sandh mylla jord,
          röör och steen jblandh, vthsädhee                       7 1/3
3.       Ängien j gierdet ähr steenigh hårdh
          waldh och een deel kiärr wull1, höö till laß          10
          Höö aff een ängh neder wedh siön Rostoch till    14 


          Skinnbo, cronehemman   1/2                      
4.       Åkeren j gierdet ähr sandh jordh och
          mylla iblandh, vthsädhee                                     3 1/2
5.       Ängen j gierdet ähr hårdh och sanck
          kierr wall fult medh biörcke skogh. höö               6
          Ett kierr j skogen, ostängdt höö till                      4


(Karttext:)

Låchetorph.
Hårdh wall.
Skinnboo

1 Ev. står det mull. Fel för wall?