Södermöre:163


(Rubrik:) Söder Möre.        Wijsfiärdha sochn.

                                                               
Numero  A. Rwckebo, crone hemman   1                 Tunlandh    
2.       Åkren, sandh och mull jordh, wtsäde  4 1/2
                                                                             }    4 3/4   
3.       Öß lykian, öör jordh, wt sade1            1/4           
B.      Höö aff giärdet, hårdh och sank wall                   12
          Skogh till hängna och bränna.

(Karttext:)

Måse, odugligh wal.
Beteßmark
Här möta Stolpebäkz egior
Allne mått.

1 D.v.s. utsäde