Södermöre:164


(Rubrik:) Södermöre

                                                               
Numero  A. Kullan, crone hemman   1                          Tunlandh    
2.       Åkren i hem giärdet, sandh mylla jordh  3
                                                                                 }   3 1/4   
3.       Ryckian, sandhöör jordh, wtsade1       1/4           
B.      Höö af hem giärdet, hårdh och sank wall, full
          mädh skogh och steen                          15 laß
                                                                                 }   16
          Höö aff lykian, hårdh och sank wall       1 laß
          Gått bete.
          Boke skogh, någen swedie mark.
          Någe fiskie i Ödwata siöön 1/2 mill ifrån bynn.      

(Karttext:)

Hårdh wall och kiär med skog och steen
Hårdh wall
Kiär val, nyligen intaget
Hårdh wal
Alne mått.

1 D.v.s. utsäde