Södermöre:166


(Rubrik:) Södremöhre häradtt.

                                                               
                                                                       Tuneland
          Cammerboda, cronehemman   1         
2.       Åkeren j gierdet ähr högh sandh
          och gruuß jordh fult medh röör, vthsädhe  7 1/6   
3.       Ängien j gierdet ähr een deehl stenigh
          hårdh waldh och mestendeelß kierr wall,
          höö till                                    laß             27
          Noch höö aff een maa ängh wester om
          siön, höö till                            laß             5
                                                       Summa      32 laß   

          Anhgåendhee vthmarcken finnes timbber-
          skogh och till tiäruweedh nogh, book skogh
          nogh effter nödtorfften, eekskogh lijtet,
          fiskiewattn medelmåttigt nedher j siön,
          quarn jngen, mulbethee godt.         

(Karttext:)

Cammerboda siönn
Cammerbooda
Kiär wall.
Book skogh.
Kiär wall.
Book skogh.
Hårdwåldh
Scala ulnarum.