Södermöre:167


(Rubrik:) Södremöre, Madesiöö sochn

                                                               
                                                                          Twn
Numero  A. Getahwlt, crone hemman   1/2          land
2.       Åckren i giärdet ähr sijdh sandh och
          mwll jordh fwll medh röör,     wthsäde       3 1/4   
3.       Enge wallen i giärdet ähr högh och hårdh
          wall fwll medh skogh och håller tilhopa laß 16
          Någå swediemark, doch ganska sijdh.
                      Gått mwlbete.
                      Jntet fiskie.
                               Intet qwarnståndh.
              Andra lägenheter fins her intet.               

(Karttext:)

Hårdh och stenwgh mååswal fwl medh skogh.
Skogh och moratz.
Scala vlnarum.