Södermöre:168-169


(Rubrik:) Södremöre.        Madesiöö sochn

                                                               
                                                                          Twn
Numero  A. Kåteråhs, crone hemman   1/4          land
2.       Åckren i giärdet ähr godh
          mwll jordh,             wthsäde                      3 3/4   
3.       Engewallen i giärdet ähr
          hårdh och medh sanck medel-
          måttigh gräß wall medh
          någå skogh iblandh och
          håller tilhopa                                    laß     18
          Jngen swiemark eller
          timber skogh.
          Gått mwlbete.
                      Jntet fiskie.
                         Intet qwarn ståndh.
              Andra lägenheter fins her intet.


                                                                          Twn
Numero  B. Nårcketörph, crone hemma1/4     land
4.       Åckren i giärdet ähr högh sand
          mylla jordh,             wthsäde                     3 3/4   
5.       Enge wallen i giärdet ähr godh
          gräß wall medh någå aale-
          skogh iblandh och håller
          tilhopa                                             laß     25
          Jngen swedie mark eller
          timber skogh.
          Gått mwlbete.
                  Jntet fiskie.
          Andra comoditeter fins
          her intet.
              Andra lägenheter fins her intet.


                                                                          Twn
Numero  C. Tiwkahall, crone hemman  1/4          landh
6.       Åckren i giärdet ähr mwll jordh, fwll
          medh röör och steen,                 wthsäde    3 3/4   
7.       Enge wallen i åckre giärdet ähr
          hårdh och stenugh wall medh någå
          skogh iblandh och håller tilhopa  laß    10
8.       Wthängen ähr hårdh mååß wall                } 16   
          medh någå skogh och håller tilhopa laß 6
          Jngen swedie eller timberskogh.
          Gåt mwlbete.
                      Intet fiskie.
              

(Karttext:)

Någe sijdh wal.
Godh gräs wal.
Hårdh och ste<n>wgh wal.
Hårdh wal
Hårdh wal.
Scala wlnarum.