Södermöre:171


(Rubrik:) Södremöre.    Madesiöö sochn

                                                               
                                                                          Twn
Numero  A. Siggegiärde, crone hemman   1/2      land
2.       Åckren i giärdet ähr sijdh mwll jordh ful
          medh röör och steen,    wthsäde    3 1/2   
3.       Åckren i lyckiann ähr sandh och mwll    }  4 1/4 
          jordh fwll medh steen,   wthsäde    3/4
4.       Engen i giärdet hårdh och sijdh mååß
          wall fwll medh skogh och steen och
          håller tilhopa                 laß            20
5.       Höö aff tompten, medelmåttigh gräß      }  21 
          wall och håller tilhopa    laß           1     
          Någå swedie mark.
          Medel måttigt mwlbete.
          Fiskie i Börkesiöön.
                               Jntet qwarneståndh.       

(Karttext:)

Hårdh och sijdh måås wal medh skogh iblandh
Börkesiöön.
Scala wlnarum.