Södermöre:175


(Rubrik:) Södremöre, Madesiöö sochn.

                                                               
                                                                          Twn
Numero  A. Jngemwnsmåhle, crone hemman  1  landh
2.       Åckrenn i giärdet ähr sandh och mwll
          jordh fwll medh röör och steen,   wtsäde   4 3/4   
3.       Enge wallen i giärdet ähr hårdh mååß
          wall medh röör och steen,            laß         14
          Någå swedie mark.
          Någå timberskogh.
                   Gått mwlbete.
          Någå eeke skogh.
                    Intet fiske.
                    Intet qwarnståndh.

(Karttext:)

Hårdh.
Måås wal.
Scala wlnarum.