Södermöre:176-177


(Rubrik:) Södremöre        Madesiöö sochn.

                                                               
                                                                          Twn-
Numero  A. Store Gangzma, crone hemman  1  landh
2.       Åckren i giärdet ähr sandh och
          mwll jordh medh röör och steen,  wtsäde  9 1/4   
3.       Enge wallen i åcker giärdet ähr hårdh
          mååß wall medh någe skogh iblandh och
          håller tilhopa                      laß          12
4.       Enge wallen i Madhängen ähr sank
          kiärr wall och håller tilhopa laß          20 } 34
5.       Nyiehägnen ähr hårdh mååß vall
          och ähr nyligen intaget,       laß          2
          Någe swedie och timber skogh till
          gårdzens bygningar.
                   Gått mwlbete.
                          Någe fiskie i åån.


                                                                          Twn-
Numero  B. Eekery, crone hemman  1/2              landh
6.       Åckren i giärdet ähr sijdh sågh
          jordh medh någre steenröör,  wthsäde       2 3/4   
7.       Enge wallen i giärdet ähr hårdh
          mååß och twffugh wall full
          medh skogh och håller tilhopa     laß          11
          Någe timber skogh.
             Någe swediemark.
                   Gåt mwlbete.
                       Intet fiskie. 
                          Intet qwarnståndh. 


(Karttext, s. 176:)

Gwmmemåle egor.
Sank wal.
Gwmmemåle egor.
Hårdh och stenwgh wal.
Moratz.
Kiärr

(s. 177)

Moratz
Hårdh måås wal medh skogh
Scala vlnarum.