Södermöre:179


(Rubrik:) Södremöre.  Madesiöö sochn.

                                                               
                                                                                    Twn-
Numero  A. Lille Kålfly, crone hemman  1                    landh
2.       Åckrenn i giärdet ähr sandh och mwll
          jordh fwll medh röör och steen, wtsäde  4   
3.       Hage lyckz åckren ähr såågh jordh                  }  5 1/5
          medh röör och steen, wthsäde                1 1/5 
4.       Engen i åcker giärdet ähr hårdh och
          någå sijdh wall fwll medh eek, book,
          lijndh och steen och håller tilhopa   laß    25
                                                                                }   26   
          Höö aff Gate lyckian, hårdh wall,   laß    1
          Ringa wthmark. Någå swedie skogh.
          Ringa mwlbete.
                   Jntet fiskie.
                              Jntet qwarnståndh.

(Karttext:)

Hårdhwal full medh skogh och sten.
Kiärr wal.
Eek, book, lindh, steen och moratz.
Scala vlnarum.