Södermöre:180


(Rubrik:) Södremöre

                                                               
                                                                                       Twn-
Numero  A. Biörztorph, crone hemman  1                        landh
2.       I gambla giärdet ähr åckren, sandh öör och
          såågh jordh fwll medh röör,     wthsäde      2 1/2  
3.       Åckren i nyie giärdet ähr sandh och
          mwll jordh,                              wthsäde      1 1/8  } 4 19/56
4.       Åckren i Hagelyckian ähr sandh och
          öör jordh,                                wthsäde      5/7
5.       Engen i gamble giärdet ähr hårdh mååß
          wall fwll medh eek, book och steen,     laß  10
6.       Engen i nyie giärdet ähr hårdh och sanck
          wall och skogh, ähr nyligen  intaget,      laß  12     } 24
7.       Engen i hage lyckian, hårdh mååß wall, laß   2
          Någå swedie och timber till gårdzens bygningar.
          Een dell fiskie i Skiärsiöön, gåt mwlbete.
          Skualteqwarn 1/4 mill ifrån gården.           

(Karttext:)

Moratz.
Hårdh och stenugh wal
Hårdh och sanck stenwgh wal.
Moratz.